[logo]
Aktualności i komunikaty
2016-05-31
Dodatkowe punkty za najbliższe przedszkole w rekrutacji uzupełniającej
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Koszalinie jednym z kryteriów rekrutacji jest wskazanie na pierwszym miejscu listy preferowanych przedszkoli przedszkola zlokalizowanego najbliższej miejsca zamieszkania rodziców (opiekunów prawnych) ubiegających się o przyjęcie dziecka do przedszkola. Za spełnienie tego kryterium kandydat może otrzymać 20 pkt. Zostaną one przyznane w sytuacji, gdy przedszkole wskazane na pierwszym miejscu listy preferencji będzie najbliższym miejsca zamieszkania rodziców (opiekunów prawnych) spośród placówek prowadzących nabór do określonej grupy wiekowej. Dodatkowo w przypadku rekrutacji uzupełniającej prowadzonej na miejsca dla dzieci trzyletnich do oddziałów zorganizowanych przez przedszkola w budynkach szkół, spełnianie kryterium będzie ustalane w odniesieniu do lokalizacji grupy przedszkolnej (w danej szkole). Oznacza to, że np. w przypadku rodzica ubiegającego się o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego prowadzonego przez Przedszkole nr 14, zlokalizowanego w budynku Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 21, bliskość miejsca zamieszkania będzie ustalona w odniesieniu do budynku SPI 21, a nie Przedszkola nr 14.
2016-05-12
Brałem udział w pierwszej rekrutacji i nie mogę się zalogować. Co zrobić?
Możliwość zalogowania do systemu elektronicznej rekrutacji jest obecnie zablokowana i będzie dostępna dopiero w okresie od 1 do 10 czerwca 2016 roku. Przypominamy, że logowanie do systemu następuje przy użyciu loginu (pesel dziecka) i hasła. W przypadku zapomnienia hasła, należy zgłosić się do przedszkola pierwszego wyboru z pierwszej rekrutacji i poprosić o zmianę hasła. Zmiany hasła będzie możliwa dopiero po 23 maja.
2016-05-12
Jak przebiegać będzie rekrutacja uzupełniajaca?
Informujemy, że w zakładce "Do pobrania" zamieszczony został "Komunikat w sprawie rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin na rok szkolny 2016/2017". Zawiera on szczegółowe informacje dotyczące przebiegu rekrutacji uzupełniającej.
2016-05-09
Zmiana terminu rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli
Informujemy, że uległ zmianie termin rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin. Będzie ona prowadzona w dniach od 1 do 10 czerwca 2016 roku. Do końca maja zostanie ogłoszona przygotowywana obecnie dodatkowa oferta skierowana do dzieci trzyletnich, które w pierwszym etapie rekrutacji nie zostały przyjęte do przedszkola. Rekrutacja uzupełniająca będzie obejmowała miejsca dla dzieci trzyletnich, pięcioletnich i sześcioletnich.
2016-03-31
Zakończyliśmy przyjmowanie wniosków
Zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Koszalin. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w dniu 22 kwietnia o godz. 15:00 w poszczególnych przedszkolach oraz będą dostępne po zalogowaniu do konta kandydata w systemie naboru.
  Strona 1