Tło lewe Tło prawe
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Przedszkola

Aktualności

Zakończyliśmy rekrutację uzupełniającą do przedszkoli

22.06.2018

Szanowni Państwo, wyniki naboru do przedszkoli zostały opublikowane w przedszkolach prowadzących postępowanie rekrutacyjne oraz dostępne są w elektronicznym systemie, po zalogowaniu na konto dziecka. Warunkiem ostatecznego przyjęcia dziecka do przedszkola jest potwierdzenie woli do 27 czerwca do godziny 15.00. Rodzice dzieci, które brały udział w elektronicznej rekrutacji i są mieszkańcami Koszalina, ale nie zostały zakwalifikowane do żadnego z przedszkoli prowadzących nabór, mogą kierować do Prezydenta Miasta wniosek o wskazanie miejsca w przedszkolu na terenie Koszalina. Każdemu dziecku uczestniczącemu w rekrutacji zostanie zaproponowane miejsce w przedszkolu.

Zakończyliśmy przyjmowanie wniosków w rekrutacji uzupełniającej

11.06.2018

Zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkoli w rekrutacji uzupełniającej. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w dniu 22 czerwca o godz. 15:00 w poszczególnych przedszkolach oraz będą dostępne po zalogowaniu do konta kandydata w systemie naboru. Do 27 czerwca br. do godziny 15.00 należy potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w przedszkolu, do którego zakwalifikował się kandydat. Lista kandydatów przyjętych do przedszkoli zostanie podana do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne w dniu 29 czerwca 2018 r. o godzinie 15.00.

Zakończyliśmy przyjmowanie wniosków

21.04.2018

Zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Koszalin. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w dniu 11 maja o godz. 15:00 w poszczególnych przedszkolach oraz będą dostępne po zalogowaniu do konta kandydata w systemie naboru.