• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Aktualności

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli

17.06.2021

Szanowni Rodzice,

rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli w Koszalinie będzie trwała od 21 czerwca 2021 od godz. 15.00 do 28 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 i będzie dotyczyła dzieci 5-letnich i 6-letnich. Nabór będzie prowadzony na wolne miejsca, które pozostały po przeprowadzeniu rekrutacji właściwej. Rekrutację uzupełniającą będą prowadziły następujące przedszkola: • Przedszkole Integracyjne w Koszalinie – grupa mieszana dla dzieci pięcio – i sześcioletnich (zlokalizowana w Jamnie), • Przedszkole nr 8 w Koszalinie – oddział pięciogodzinny dla dzieci sześcioletnich realizujących roczne przygotowanie przedszkolne (zlokalizowany w Szkole Podstawowej nr 21 w Koszalinie), • Przedszkole nr 8 w Koszalinie – oddział pięciogodzinny dla dzieci sześcioletnich realizujących roczne przygotowanie przedszkolne – miejsca dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (zlokalizowany w Szkole Podstawowej nr 21 w Koszalinie), • Przedszkole nr 13 w Koszalinie - oddział pięciogodzinny dla dzieci sześcioletnich realizujących roczne przygotowanie przedszkolne (zlokalizowany w Szkole Podstawowej nr 5 w Koszalinie), • Przedszkole nr 22 w Koszalinie - oddział pięciogodzinny dla dzieci sześcioletnich realizujących roczne przygotowanie przedszkolne. W zakładce "Do pobrania" zamieszczone zostały: • Instrukcja rekrutacyjna, • harmonogram rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022, • kryteria rekrutacji do przedszkoli i wykaz wymaganych dokumentów, • wzór oświadczenia osoby samotnie wychowującej kandydata do przedszkola, • wzór oświadczenia osoby o zamieszkaniu na terenie Koszalina wraz z dzieckiem i niepodleganiu obowiązkowi składania zeznania podatkowego.

Informacja dla rodziców dzieci niezakwalifikowanych do przedszkola

26.05.2021

Szanowni Państwo, informujemy, że Prezydent Miasta Koszalina zapewni możliwość realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego każdemu dziecku mieszkającemu w Koszalinie, którego wniosek w trakcie naboru do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 został zweryfikowany pozytywnie przez komisję rekrutacyjną.

Zgodnie z art. 31 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe dyrektorzy przedszkoli przekażą Prezydentowi Miasta Koszalina informację o dzieciach nieprzyjętych do przedszkoli. Na tej podstawie, w trybie określonym w art. 31 ust. 10 i 11 wspomnianej ustawy, Prezydent Miasta Koszalina nie później niż do 21 czerwca br. każdemu z rodziców pisemnie (na adres wskazany we wniosku złożonym w trakcie rekrutacji) wskaże miejsce w przedszkolu dysponującym wolnymi miejscami na terenie Koszalina, położonym najbliżej przedszkola, o przyjęcie do którego ubiegali się rodzice dziecka.

Prezydent Miasta Koszalina będzie wskazywał miejsca zarówno w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin, jak i niepublicznych wyłonionych w drodze konkursu (na zasadach obowiązujących w przedszkolach publicznych, tj. m.in. z opłatami w wysokości 1 zł / godz. wychowania przedszkolnego).

W przypadku kandydatów uczestniczących w zakończonej rekrutacji i nieprzyjętych do żadnego przedszkola, uzyskanie wskazania miejsca w przedszkolu nie wymaga składania jakichkolwiek wniosków do przedszkoli, czy też Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

Rodzice dzieci mieszkających poza Koszalinem będą mogli uzyskać miejsce w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Miasto Koszalin wyłącznie po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Koszalina w zakresie wychowania przedszkolnego.

Opisane powyżej postępowanie wynikające z obowiązujących powszechnie przepisów, jest jedyną możliwą formą uzyskania wskazania miejsca w przedszkolu na tym etapie rekrutacji.


Informujemy również, że osoby, które nie wzięły udziału w obecnym naborze, będą mogły skorzystać z rekrutacji uzupełniającej, która odbywać się będzie od 21 do 28 czerwca 2021 r. (pod warunkiem pozostania wolnych miejsc  po zakończeniu rekrutacji właściwej). Szczegółowa oferta dotycząca naboru uzupełniającego zamieszczona zostanie w systemie naboru do 18 czerwca 2021 r.