• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Przedszkola

Aktualności

Zakończyliśmy przyjmowanie wniosków

19.04.2017

Zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Koszalin. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w dniu 12 maja o godz. 15:00 w poszczególnych przedszkolach oraz będą dostępne po zalogowaniu do konta kandydata w systemie naboru.

Komunikat dla rodziców dzieci 4,5,6-letnich

04.04.2017

Informujemy, że obecna rekrutacja przy wykorzystaniu systemu elektronicznego prowadzona jest na wolne miejsca dla dzieci trzyletnich (wszystkie przedszkola) oraz dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich do oddziału z opieką podstawową (5 godzin) bez wyżywienia w Przedszkolu nr 13 (oddział prowadzony w budynku Szkoły Podstawowej nr 5). Aby możliwe było dopasowanie oferty przedszkoli do potrzeb dzieci czteroletnich oraz pięcioletnich i sześcioletnich w zakresie pełnej opieki z wyżywieniem, prosimy Państwa o złożenie do 19 kwietnia 2017 roku w kancelarii Urzędu Miejskiego (Rynek Staromiejski 6-7) pisemnego zapotrzebowania na miejsce dla dziecka. Podanie zaadresowane do Prezydenta Miasta Koszalina powinno zawierać, co najmniej: imię i nazwisko dziecka, numer pesel, adres zamieszkania, preferowane minimum 3 przedszkola, dane kontaktowe rodziców oraz krótkie uzasadnienie sytuacji rodziny.

Rekrutacja do Przedszkola nr 37

04.04.2017

Rekrutacja na planowane do utworzenia miejsca dla dzieci trzyletnich w Przedszkolu nr 37 (w budynku obecnej Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 21 przy ul. Spasowskiego 14) zostanie przeprowadzona w drugim etapie, tj. w terminie 1-9 czerwca. W rekrutacji do tego Przedszkola będą mogły brać udział dzieci, które nie zostaną przyjęte do żadnego przedszkola po pierwszym etapie rekrutacji. Aby wziąć udział wyłącznie w drugim etapie rekrutacji (1-9.06.), nie ma konieczności uczestniczenia w obecnie prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym. Miejsca w Przedszkolu nr 37 zostaną udostępnione niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych związanych z adaptacją obiektu na potrzeby przedszkola, tj. na przełomie października/listopada 2017 roku.

Oferta edukacyjna koszalińskich przedszkoli

03.04.2017

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2017/2018 przygotowaną przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Koszalin. Podanie o przyjęcie dziecka do przedszkola - wygenerowane za pośrednictwem systemu - będzie można złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru do godz. 15:00 w dniu 19 kwietnia 2017 roku. Zapraszamy