Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Zasady naboru

Szczegółowe zasady rekrutacji do przedszkoli można odnaleźć na stronach internetowych poszczególnych placówek. W zakładce "Do pobrania" znajdują się kryteria oraz harmonogram rekrutacji.