Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Szanowni Państwo!

Informujemy, że Prezydent Miasta Koszalin wydał zarządzenie
nr 926/3172/24 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do
przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin. Zgodnie z tym zarządzeniem nabór będzie prowadzony w
następujących terminach:

1) Od 03 kwietnia 2024 r. od godz. 15:00 do 24 kwietnia 2024 r. do godz. 15:00 - złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z
dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym za pośrednictwem internetowego
serwisu naboru pod adresem http://nabory.eduportal.koszalin.pl/.

2) 22 maja 2024 r. godz. 15:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.

3) Do 29 maja 2024 r. do godz. 15:00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
elektronicznie po zalogowaniu się do konta utworzonego podczas rejestracji
kandydata lub w postaci pisemnego oświadczenia złożonego w przedszkolu.

4) 31 maja 2024 r. godz. 15:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Oferta rekrutacyjna do poszczególnych przedszkoli oraz
"Instrukcja rekrutacyjna" zostanie opracowana i zamieszczona na
stronie naborowej do końca marca 2024 roku. Obecnie możecie Państwo zapoznać
się z dokładnym harmonogramem oraz kryteriami rekrutacji na stronie http://www.eduportal.koszalin.pl/.