Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Szanowni Państwo, system naboru jest obecnie w trakcie konfiguracji. Rekrutacja do przedszkoli rozpocznie się na początku kwietnia 2023 roku. Wówczas też zostanie włączona możliwość rejestracji kandydatów w elektronicznym systemie naboru. 

Harmonogram rekrutacji zostanie ustalony przez Prezydenta Miasta Koszalina do końca stycznia 2023 roku, zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

Oferta rekrutacyjna do poszczególnych przedszkoli oraz "Instrukcja rekrutacyjna" zostanie opracowana i zamieszczona na stronie naborowej do końca marca 2023 roku.